Omena Group, huollon rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Omena Group Ky, Vesijärvenkatu 27, 15140 Lahti Y-tunnus: 1740146-8 Puh. 0207 211 800, myynti@omenagroup.fi

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Heini Vainio, puh. 0207 211 800, myynti@omenagroup.fi

3. REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri, Huoltoasiakkaat

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hallinnointiin, huoltotöiden suorittamiseen ja asiakkaan tavoittamiseen huoltoprosessin aikana ja sen valmistuttua. Rekisteriä voidaan käyttää mielipidekyselyihin huoltoprosessin jälkeen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan tiedot: Nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Yritysasiakkaista y-tunnus, osoite, laskutusosoite, verkkolaskuosoite sekä yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero. Huollettavan laitteen malli ja sarjanumero

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Jotta huoltoprosessi voidaan suorittaa, asiakas allekirjoituksellaan antaa luvan luovuttaa yllä mainitut henkilötietonsa Applelle.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja luovutetaan Applelle eikä Omena Group ky voi taata, että ne eivät päädy EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, koska Apple ei ole hakeutunut listalle, jossa taataan EU:n ulkopuolella sijaitsevan yrityksen noudattavan Eurooppalaisten standardien mukaista tietosuoja-asetusta.

9. REKISTERISUOJAUKSEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT JA PERIAATTEET
Asiakkaiden täyttämät/allekirjoittamat paperiset huoltotilaukset/-lomakkeet säilytetään lukituissa tiloissa siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

10. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN
Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen päätyttyä siltä osin, kun jokin laki ei velvoita tietoja säilyttämään.

11. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDET TOTEUTTAMINEN
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista. Itseä koskevat tiedot voi saada maksuttomasti kerran kalenterivuodessa.

12. TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN
Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset.

13. MUUT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.


Lisätietoja:
huolto@omenagroup.fi
0207 211800


Täyslaidallinen Applea.
Tarjoamme täyden valikoiman Maceja, iPhoneja, iPadeja ja iPodeja, kaikki samasta paikasta.

Loputtomasti lisävarusteita.
Meillä on varastossa valtava valikoima lisävarusteita sekä koteloita, kautiimia ja paljon muuta.

Apple asiantuntijoita.
Ystävällinen ja osaava henkilökuntamme on aina valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi.

Olet odotettu vieras.
Tutustu tarkemmin demojen myötä Apple tuotteisiin ja opi kaikki tarvittava Macista. Esittelyt kestävät 10-15 minuuttia.


Copyright 2016 Omena Group Ky - Sinun paikallinen Apple liikkeesi | Vesijärvenkatu 27, 15140 Lahti | 0207 211 800 | myynti@omenagroup.fi | huolto@omenagroup.fi